WEPRTHAI

ล็อกซซิม จัดเสวนา ซิมูเลชั่นเพื่อวงการศึกษาไทย

นายแพทย์ภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม หัวหน้าศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ที่3จากซ้าย) และ ว่าที่เรือตรี พิษณุ สีตะปัน ผู้ฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (ที่2จากซ้าย) ร่วมเวทีเสวนา “การประยุกต์ใช้ซิมูเลชั่นในวงการศึกษาสาขาต่างๆ” ในงาน “Growth Mindset and Learning Behaviours by Simulation” จัดโดย บจ.ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี เพื่อร่วมแบ่งปันความรู้ พร้อมแชร์ประสบการณ์แก่ผู้ร่วมงานเสวนา เกี่ยวกับความสำคัญของเทคโนโลยีซิมูเลชั่น ที่เริ่มเข้ามามีบทบาททางด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการทางการแพทย์และการเดินเรือ อาทิ ระบบฝึกจำลองการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command Simulators) และ ระบบฝึกจำลองการเดินเรือ (Maritime Simulator) ที่สามารถนำมาเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน โดยใช้ฝึกในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก น.ส.พัชฌา ชุติมา (ขวามือ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี ร่วมงานเสวนาและให้การต้อน ณ ห้องประชุม Victor Club  อาคาร One FYI Center เมื่อเร็วๆ นี้.