ขอเชิญร่วมประกวดผลงานส่งเสริม ความปลอดภัยในสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

T-OSH ขอเชิญนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-5 เข้าร่วมประกวด ผลงานส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถาศึกษา (Safety Awareness In School Contest 2020) เพื่อรณรงค์ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับเยวชน