ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลียน กรุงเทพฯ นำโดย คุณสานนท์ วิไลวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฯ (ที่ 4 จากทางขวาด้านหน้า) พร้อมตัวแทนคณะผู้จัดการได้เข้าร่วม บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผูพิการทางสายตาด้วยการบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่าจำนวนกว่า 300 ชิ้น โดยมีตัวแทนผู้พิการ  ทางสายตา (ที่ 6 จากซ้าย) และน้องๆเด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตา เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปนำไปใช้ ทำสื่อการเรียน    การสอนแก่ผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์