ประชาคมปทุมวัน ร่วมใจผลิตเจลอนามัยต้านภัย COVID-19 เพื่อชุมชน

News

ประชาคมปทุมวัน ร่วมใจผลิตเจลอนามัยต้านภัย COVID-19 เพื่อชุมชน

พร้อมดำเนินการ Work From Home เสริมความปลอดภัยแก่บุคลากร

        สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินโครงการทำเจลล้างมืออนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรค “ประชาคมปทุมวันร่วมใจผลิตเจลอนามัยต้านภัย COVID-19” เพื่อฝึกอบรมและเรียนรู้วิธีการทำเจลล้างมือด้วยตนเอง สำหรับใช้ในครัวเรือนและแจกจ่ายให้กับบุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายในสถาบันฯ ตลอดจนประชาชนบริเวณโดยรอบสถาบันฯ ณ บริเวณโรงอาหาร ชั้น 1 อาคารวิศวัฒน์ พร้อมทำความสะอาดหลังเสร็จโครงการ และสั่งบุคลากรปฏิบัติงานแบบ Work From Home ทันที เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทุกคน

        รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เผยว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันตัวเองกันมากขึ้น ซึ่งโดยหลักแล้ว คนส่วนใหญ่จะพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งของโดยไม่จำเป็น รวมไปถึงการดูแลรักษาความสะอาดของมืออยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือจึงกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้ ซึ่งในฐานะสถาบันการศึกษาของสังคม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจึงได้สร้างโครงการฝึกอบรมและเรียนรู้วิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยตนเอง ให้ประชาชนโดยรอบสถาบันและผู้ที่สนใจ ได้มาเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสได้ด้วยตัวเอง ในชื่อโครงการว่า “ประชาคมปทุมวันร่วมใจผลิตเจลอนามัยต้านภัย COVID-19”

        โครงการ “ประชาคมปทุมวันร่วมใจผลิตเจลอนามัยต้านภัย COVID-19” เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อฝึกอบรมและเรียนรู้วิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยตนเอง สำหรับใช้ในครัวเรือนและแจกจ่ายให้กับบุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายในสถาบันฯ ตลอดจนประชาชนบริเวณโดยรอบสถาบันฯ อาทิ วินรถจักรยานยนต์รับจ้างตลาดเจริญผล, วินรถจักรยานยนต์รถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจและเสียงตอบรับเป็นอย่างดี

        “โครงการฝึกอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยตัวเองครั้งนี้ มีความคาดหวังให้ประชาชนทุกคนทั้งในและนอกสถาบันสามารถดูแลตัวเอง เพื่อผ่านวิกฤตของไวรัสโควิด-19 ไปได้อย่างมั่นคง และหลังจากให้ความรู้กับทุกคนเรียบร้อยแล้ว สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ก็ได้ดำเนินมาตรการ ‘ปิดสถาบันเป็นการชั่วคราว’ ทันที ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อทำความสะอาดพื้นที่การฝึกอบรม รวมถึงจุดอื่นๆ ในสถาบัน ทั้งยังมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ให้ปฏิบัติงานแบบ Work From Home อีกด้วย รอเวลาให้สถานการณ์คลี่คลายลง เพื่อความปลอดภัยของตัวบุคลากรทุกคนเอง” รศ. ดร.ประยูร สุรินทร์ กล่าว