BWG มอบถุงยังชีพ สู่ชุมชนพระพุทธฉาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยังคงร่วมด้วยช่วยกันในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมแบ่งปันน้ำใจโดยมอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนหมู่ 1 วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล  อ.เมือง  จ.สระบุรี โดยภายในถุงยังชีพมีสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆ อาทิ น้ำปลา ปลากระป๋อง มาม่า เส้นหมี่ น้ำดื่ม น้ำมันพืช และนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง ตู้ปันสุข ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการตั้ง ตู้ปันสุข ชุมชนหมู่ 10 วัดบุรีการาม ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี เพื่อให้ประชาชนที่อยู่รอบบริเวณพื้นที่สามารถหยิบใช้สอยได้อย่างที่ต้องการ และหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระความทุกข์จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าCOVID-19ให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน