เครือเฮอริเทจ ร่วมสนับสนุน “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนาราม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพฯ – เครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ร่วมสนับสนุน“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย คุณวารี พลไพศาล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ เครือเฮอริเทจ ได้มอบผลิตภัณฑ์ในเครือเฮอริเทจ มูลค่า 300,000 บาท โดยมี นายแผน วรรณเมธี (ที่ 3 จากขวา) เลขาธิการสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเสนาสนะสงฆ์ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันก่อน