คนไทยมีความเครียดที่เกิดจากการทำงานและปัญหาต่างๆ ในชีวิตเพิ่มมากขึ้น การนำธรรมมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต จะสามารถลดความเครียดที่สะสมลงได้ 

    โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงได้จัดโครงการธรรมโอสถ โดยได้รับความเมตตาจาก พระสมพงษ์  รตนวํโส  วัดสร้อยทอง บรรยายธรรม เรื่อง “ชีวิตสดใสถ้าจิตใจเบิกบาน”  ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2  โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน ตลอดจนผู้สนใจสำรองที่นั่งเข้าฟังที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-2231351 ต่อ 3126