MOKI ร่วมงาน Happy Life by ชีวจิต Season8

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรวมบูทเพื่อสุขภาพและอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และแทรกสาระความรู้จากนายแพทย์ของโรงพยาบาลวิภาวดี ที่บริษัทอัมรินทร์ จัดขึ้นเพื่อให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจต่ออาหารการกินที่ดี มีผลสะท้อนทางบวกต่อสุขภาพ มาจับจ่ายกันในราคาถูก

 โดยบริษัทมังคิ คิง ฟูด จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการหลังกระแสโควิดเบาลง  ทำให้มีผู้บริโภคตัวจริงที่ให้ความสนใจต่อสุขภาพมาจับจ่ายกันที่บูธ  ทั้งกลุ่มนายแพทย์, พยาบาลและคนรักสุขภาพตัวจริงต่างก็แวะเวียนมาที่บูธโมคิกันอย่างมากมาย

 งานนี้ได้กระแสตอบรับที่ดี จึงทำให้เห็นว่าคนรักสุขภาพที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตัวจริง ต้องการมีสุขภาพที่ดีสามารถตอบโจทย์การกินอิ่มแบบไม่เพิ่มแคลลอรี่

 โดย โมคิ ร่วมสนับสนุนมอบเฉาก๊วย Sensoh เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้ที่มาร่วมภายในงานในครั้งนี้อีกด้วย

 งานได้จัดขึ้นที่โรงพยาบาลวิภาวดี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา