สถาบันการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดอบรมหลักสูตร Aviation Security Awareness รุ่นที่ 7 รับรองโดย IATA

ข่าวประชาสัมพันธ์

“หลักสูตรรักษาความปลอดภัยที่รับรองโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)”

📌”Aviation Security Awareness Training Program

รุ่น 7 “

วันที่ : 3-7 ส.ค. 2563

เวลา : 09.00 -16.00 น.

สถานที่ : สถาบันการบิน มธบ.

ค่าลงทะเบียน : 26,000 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและของว่าง)

ใบสมัคร Online: http://bit.ly/2LXMhZB

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line : @daa_dpu

E-mail : daa@dpu.ac.th

☎️ Tel. 061-863-7991

Website: daa.dpu.ac.th