WEPRTHAI

นายกลินท์ สารสิน (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ร่วมกับหน่วยงานภาคสาธารณสุข ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม  เดินหน้าโครงการเปิดเมือง ปลอดภัย พร้อมจัดงานสัมมนาออนไลน์ ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 รับมือมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3 พร้อมระดมวิทยากรระดับประเทศร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นทิศทางประเทศไทยหลังคลายล็อคดาวน์ระยะที่ 3 เตรียมความพร้อมสู่การคลายล็อกดาวน์ในระยะที่ 4  โดยมี ทพ.กฤษดา  เรืองอารีย์รัชต์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญภาคประชาสังคม ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกกว่า 20 คน ร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในงาน ณ ห้อง Activity Hall สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้