แพรนด้าฯ มอบโต๊ะคอมพิวเตอร์และโต๊ะทำงาน ให้กับ โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ จังหวัดอ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน มอบโต๊ะคอมพิวเตอร์และโต๊ะทำงาน ที่ไม่ได้ใช้งานและยังคงสภาพดี  จำนวน 50 ตัว  ให้กับ โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์(วัดโบสถ์วรดิตถ์อุปถัมภ์ )  อ.ป่าโมก จังหวัด อ่างทอง  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ทางด้านการศึกษา ,สังคมและคนผู้ขาดโอกาส   ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายปี   บริษัทฯ ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน และ ร่วมทำบุญถวายเพล พระภิกษุและสามเณร   จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในวัดโบสถ์   อีกทั้ง ยังได้รับนักเรียนจากวัดโบสถ์ฯ ที่จบ ชั้นม.3  ๆ เด็กกำพร้า และเด็กด้อยโอกาส เข้าศึกษาต่อ สายอาชีพ(ปวช)ในโครงการศึกษาระบบทวิภาคี และเมื่อเรียนจบปรับบรรจุเข้าทำงานที่บริษัทฯ  มาอย่างต่อเนื่อง โดยมี  อาจารย์จรัญ ใหญ่โต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์(วัดโบสถ์วรดิตถ์อุปถัมภ์ ) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ถนนบางนา-ตราด