สุดยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร🥬 ลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียวลำพูน GI

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

ขอ เชิญ แอ่ว ชม ช้อป สินค้าภายในงาน 

“สุดยอดสินค้า GI และสินค้าเด่นจังหวัดลำพูน”

 

พบสุดยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียวลำพูน GI ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง GI

และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป อีกมากมาย

 

ระหว่างวันที่ 15-26 สิงหาคม 2563

แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 

มาอุดหนุน และมาเป็นกำลังใจ๋ฮื้อเกษตรกรกันนัก ๆ เน้อ

เฮาจะสู้ไปโตยกั๋น อย่าลืมมาปะกันเน้อ

#สินค้าGI #จังหวัดลำพูน #ลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียวลำพูน #ลำไยอบแห้ง