Baby Promotion ประเมินพัฒนาการ สำหรับเด็กอายุ 8 – 12 เดือน

Healthy

โปรโมชั่นคุณแม่ยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาการลูกน้อย 

 

– คลานไม่คลาน มีผลต่อพัฒนาการลูก ?

 

– ความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อลูกเป็นอย่างไร ?

 

– การเตรียมพร้อม ของกล้ามเนื้อ สำหรับการคลานทำอย่างไร ?

 

รพ.บี.แคร์ฯ ขอแนะนำ

Baby Promotion 800 บาท / ชั่วโมง (สำหรับเด็กอายุ 8 – 12 เดือน)

 

ประเมินพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว

โดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญในเด็กมากกว่า 15ปี / นักจิตวิทยาพัฒนาการ / พร้อมรับคำแนะนำเบื้องต้นในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ / และการจัดท่าทางที่เหมาะสมในการเคลื่อนไหวตามวัยของเด็ก

 

รับจำนวนจำกัดและนัดหมายเท่านั้น

ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2563

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก (CDLC)

โทร. 02 994 8201 – 3 ต่อ 1135, 1143

โทรศัพท์มือถือ CDLC โทร. 098 259 7582