สุขุมวิท แนะตรวจสุขภาพหัวใจ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และป้องกันการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต

Healthy

        “โรคหัวใจ” ❤ โรคที่มีความซับซ้อน และอาจไม่แสดงอาการทุกครั้งไป อีกทั้งด้วยวัยที่เพิ่มขึ้น และรูป แบบการดำเนิน ชีวิตต่าง ๆ ล้วนส่งผลกับสุขภาพหัวใจของคุณ การตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงสุขภาพหัวใจ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการดูแล ป้องกันโรคหัวใจ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม และการรักษาที่ทันการ เพื่อหัวใจคุณแข็งแรง

หากคุณมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ ?

1. อายุ 45 ปีขึ้นไป

2. ไขมันสูง


3. ความดันโลหิตสูง


4. เบาหวาน


5. สูบบุหรี่
  

6. ภาวะอ้วน
   

7. ประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ หรืออาการอื่น ๆ ที่คิดว่าอาจเป็นอาการเสี่ยงของโรคหัวใจ

     ควรได้รับการตรวจสุขภาพหัวใจ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อตรวจหาภาวะเสี่ยงและสามารถรักษาหรือ ป้องกันได้ทันการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

❤ Your Heart Screening Program ราคา 2,300 บาท

❤ Heart Screening Program        ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ : ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสุขุมวิท โทร. 02-391-0011 ต่อ 665, 666