ทีม ปตท. “รวมใจอาสา..พารอยยิ้มสู่เปร็ง” เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. 63

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมงานผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) “รวมใจอาสา..พารอยยิ้มสู่เปร็ง” เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย.2563 เพื่อปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน