เอ็นอีซี  แคปปิตอล โซลูชั่นส์  ลิมิเต็ด  ยักษ์ใหญ่ทางด้านลีสซิ่งของญี่ปุ่น จับมือกลุ่มไอร่าขอเป็นพันธมิตร  โดยเข้ามาถือหุ้นบริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง 20%    หวังขยายธุรกิจและขยายฐานลูกค้าด้านเทคโนโลยีในประเทศไทยมากขึ้น  ขณะที่ ไอร่า ลีสซิ่งจะได้ความรู้และประสบการณ์เพิ่มศักยภาพการปล่อยสินเชื่อในตลาดเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563  บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  โดย นายอนันต์  ศิริแสงทักษิณ  และนางกองแก้ว   เปี่ยมด้วยธรรม  กรรมการผู้มีอำนาจ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของ บริษัท  ไอร่า ลีสซิ่ง  จำกัด (มหาชน)   ที่ บมจ. ไอร่า แคปปิตอล  ถืออยู่ให้กับบริษัทเอ็นอีซี  แคปปิตอล โซลูชั่นส์  ลิมิเต็ด (NEC Capital Solution Limited)  บริษัทยักษ์ใหญ่ทางธุรกิจการเงินของญี่ปุ่น  จำนวน 100 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 20 % ของทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท   โดยทางบริษัท NEC Capital   มี  Mr.Tomoo  Imazeki  President และ Mr.Kobayashi  Tatsuru Executive Officer ลงนาม   

นางนลินี  งามเศรษฐมาศ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   บมจ.ไอร่า แคปปิตอล  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 91.85%  ในบมจ.ไอร่า ลีสซิ่ง  กล่าวว่า  “บริษัท NEC  Capital ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกลุ่มไอร่าเป็นอย่างดี   ได้เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของบริษัทไอร่าลีสซิ่ง จึงต้องการเข้ามาเป็นพันธมิตรร่วมมือในทางธุรกิจ   และเจรจาตกลงที่จะเข้ามาถือหุ้น 20 % ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ NEC มีต่อบมจ.ไอร่า แคปปิตอล แม้สภาพเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตจาก COVID-19”

NEC Capital Solution Limited   เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจในการปล่อยสินเชื่อลีสซิ่งและที่ปรึกษาการเงินชั้นนำของญี่ปุ่น มี NEC Corporation  บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยี  และ Sumitomo  Mitsui  Finance & Leasing  Company Limited  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  มีแผนที่จะขยายธุรกิจและขยายฐานลูกค้าทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย  โดยร่วมมือและสนับสนุนบริษัทพันธมิตรอย่าง บมจ. ไอร่า ลีสซิ่งเพื่อปล่อยสินเชื่อและให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรมากขึ้น

การเข้ามาเป็นพันธมิตรของ NEC Capital ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจให้กับ บมจ.ไอร่า ลีสซิ่ง ในการเข้าไปเปิดตลาดทางด้านเทคโนโลยี นอกเหนือจากการทำตลาด SME  ด้านอุตสาหกรรมและรายย่อยในปัจจุบัน โดยจะได้รับโอกาสในการเข้าไปปล่อยสินเชื่อทั้งด้าน  Operating Lease   Financial Lease   Hire Purchase แก่บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ NEC Capital จะนำเข้ามา รวมถึงเพิ่มโอกาสในการปล่อยสินเชื่อแก่บริษัทที่ทำธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย

ทั้งนี้แม้ บมจ. ไอร่า แคปปิตอล จะขายหุ้นของ บมจ.ไอร่า ลีสซิ่งให้กับพันธมิตรอย่าง NEC Capital ไป 20 %  แต่บมจ. ไอร่า แคปปิตอลยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คงเหลือสัดส่วนหุ้นทั้งหมด 71.85% การขายหุ้นครั้งนี้เป็นการสร้างผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นจากการขายเงินลงทุนของบมจ.ไอร่า แคปปิตอล ถึง 85% ของมูลค่าเงินลงทุน     และช่วยสร้างโอกาสที่จะนำกำไรดังกล่าวไปลงทุนต่อเนื่องหรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบมจ.ไอร่า แคปปิตอลต่อไป