ต้นวาสนา ไม้มงคลที่อยู่คู่ทุกบ้าน

หากคิดจะหาต้นไม้มาปลูกเพื่อเพิ่มสิริมงคลแก่บ้าน หลายๆคนมักจะนึกถึงต้นวาสนา อีกหนึ่งต้นไม้ที่ชื่อมงคลตามความเชื่อเมื่อครั้งก่อนมา หากบ้านใดปลูกต้นวาสนาและอธิษฐานไว้ประจำบ้าน จะทำให้บ้านนั้นมีประสบพบเจอแต่ความสุข คิดการใดก็สมหวังดังปรารถนา และมีโชควาสนาดี

นอกจากนี้หากบ้านใดทำการปลูกต้นวาสนาและทำการดูแลอย่างดี เอาใจใส่รดน้ำพรวนดินอย่างสม่ำเสมอ จนทำให้ต้นวาสนาออกดอกได้ จะช่วยให้ครอบครัวนั้นได้รับโชคลาภ และเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้ที่อยู่อาศัย ยิ่งไปกว่านั้นมีความเชื่ออีกว่า ต้นวาสนาควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และควรลงดินปลูกในวันอังคาร ถ้าจะให้ยิ่งมงคลขึ้นกว่าเดิม หากใครสนใจสามารถศึกษาได้ที่คลังข้อมูลพันธุ์ไม้รวมข้อมูลไว้ให้เรียนรู้

ลักษณะของต้นวาสนา

ต้นวาสนาตัดเป็นไม้พุ่มที่มีขนาดกลางถึงใหญ่ ลำต้นมีสีน้ำตาลอมเทา มีความสูงราว5-10เมตร แตกกิ่งแขนงออก ต้นวาสนาเป็นต้นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับถี่ที่ปลายยอด ปลายใบมีลักษณะแหลมและโคนใบสอบเรียวแผ่นใบมีลักษณะหนามีทั้งสีเขียว สีเขียวลายเหลือง สีขาวอมเขียวสลับตามยาว ลักษณะของดอกวาสนามีสีขาวถึงสีขมพู มีกลิ่นหอม ออกเป็นข่อ โดยความยาวของดอกยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตร ใบประดับแห้งสีขาว มีดอกย่อยเป็นจำนวนมาก เมื่อดอกวาสนาบานจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมแรง โคนของกลีบดอกจะมีลักษณะเชื่อมติดกันเป็นหลอด โดยดอกวาสนามักจะออกดอกในช่วงกลางหรือปลายของฤดูหนาว ซึ่งจะออกดอกหลังจากวันที่มีความหนาวมากที่สุดที่เป็นตัวช่วยกระตุ้น ลักษณะของผลของวาสนา มีทรงกลมถึงรี สีแดงอมส้ม

การดูแลรักษาต้นวาสนา

ดินที่นำมาใช้ในการปลูกต้นวาสนาควรเป็นดินร่วนซุย หรือ ดินร่วนปนทรายมีความชื้นปานกลางถึงสูง และใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ในอัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น  และควรน้ำ 5-7ครั้ง/วัน เพราะต้นวาสนาต้องการน้ำในปริมาณปารกลางจนถึงมาก อุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 10-18 องศาเซลเซียส เนื่องจากต้นวาสนาเป็นต้นไม้ที่ชอบอากาศหนาวเย็น และหากอยากให้ต้นวาสนาออกดอกควรปลูกในที่ๆมีอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส

วิธีการปลูกต้นวาสนา

การปลูกต้นวาสนา สามารถทำได้ 2 วิธีด้วยกัน ดังนี้

  1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในอาคาร ควรเลือกใช้กระถางที่มีทรงสูง ขนาด 10-18 นิ้ว และเมื่อรากมีการขยายตัวหรือแน่นเกินไปในกระถา ควรมีการเปลี่ยนกระถาง หรือ เปลี่ยนดินปลูกใหม่ทดแทนดินเดิมที่เริ่มมีการเสื่อมสภาพ
  2. การปลูกรแปลงปลูก เพื่อประดับบริเวณรอบบ้านและสวน ขนาดหลุมที่เหมาะสมแก่การปลูกต้นวาสนาได้แก่  30x30x30 เซนติเมตร 

การขยายพันธุ์ของต้นวาสนา

การขายพันธุ์ของต้นวาสนานั้นสามารถทำได้งานมาก โดยการปักยอดหรือลำต้น หรืออีกวิธีคือการตัดลำต้นเป็นท่อนๆให้มีความยาวที่ประมาณ 6-8 นิ้ว แล้วตั้งใส่ถาดที่มีลักษณะตื้น แล้วนำน้ำมาหล่อไว้จนแตกหน่อและแตกใบ

ประโยชน์ของต้นวาสนา

เนื่องจากต้นวาสนาเป็นไม้ยืนต้น หากไม่มีการตัดแต่งเลยจะมีความสูงพอสมควร ทำให้สามารถเป็นร่มเงาแก่บ้านพักได้ รวมไปถึงตัวดอกวาสนาเอง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ในยามค่ำคืนเมื่อถึงฤดูที่ออกดอก กลิ่นหอมนั้นจะโชยไปทั่วรอบตัวบ้าน ทำให้เกิดความสดชื่น ละรู้สึกผ่อนคลาย

ไม่เพียงเท่านี้หากกล่าวกันตามความเชื่อ ต้นวาสนานั้นเปรียบดังโชคลาภที่ได้รับตามความหมายของชื่อที่เป็นมงคลอยู่ หากบ้านใดทำการปลูกต้นวาสนาจนออกดอกบ้านนั้นจะได้โชคลาภ คิดการใดก็สมหวังตามใจปรารถนา