2 มิ.ย.62 (ปทุมธานี); สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัด“การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมความรู้วิทยาการหุ่นยนต์แก่เยาวชนไทย มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ

 

          สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเป็นปีที่ 26 เพื่อยกระดับคุณภาพและขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐิ์ Robotics&AI เสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ระดับนานาชาติ พร้อมขานรับนโยบาย Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบถ้วยรางวัลของผู้ชนะการแข่งขัน ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

             คุณเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ กล่าวว่า การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเพราะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงแก้ปัญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคต ตามแนวทางการจัดการศึกษา STEM Education ทั้งยังสนองตอบต่อนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งขอชื่นชมผลงานประดิษฐ์หุ่นยนต์ของผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสารถอันจะพัฒนาให้เป็นพลังที่มีคุณค่าต่อประเทศ และสมควรสนับสนุนกิจกรรมนี้ให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป

               ศ.กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์  ตัณฑะพานิชกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้ที่ชื่นชอบวิทยาการหุ่นยนต์เป็นจำนวนมาก โดยปีนี้มีนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 1,359 คน หรือ 423 ทีม และได้ทำการแข่งขันคัดเลือกเพื่อเฟ้นหาผู้ที่ผ่านเข้าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  

          ในการนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่สมาคมส่งเสริมและเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และผู้เข้าแข่งขันอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 จำนวน 4 ถ้วยรางวัล ได้แก่

1.การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26

                   wเกมการแข่งขัน “ขี่ม้าส่งสาร สะท้านขุนเขา” เพื่อคัดเลือกทีมหุ่นยนต์ตัวแทนระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศมองโกเลีย  โดยทีมที่ชนะได้แก่ ทีม ลูกเจ้าแม่คลองประปา  The Attempt  จากมหาวิทยาลัยธุรกิตบัณฑิต

2. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19

          พบกับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ทั้ง 42 ทีม จากทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 333 ทีม ทั่วประเทศ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อมาชิงชัยเป็นแชมป์หนึ่งเดียวของประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 เกมการแข่งขัน “Robo Bit Racer หรือ หุ่นยนต์เจ้าสนาม” โดยทีมที่ชนะได้แก่  ทีม SKNROBOT #01 จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

และ “Mission Challenge หรือ หุ่นยนต์พิชิตภารกิจ”  โดยทีมที่ชนะได้แก่  ทีม PYP02 จาก โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

3. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 14

                    เกมการแข่งขัน “Robo Harvester” เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Faeming) เพื่อสร้างต้นแบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติที่สามารถปฏิบัติงานได้ภายในพืชสวนจำลอง โดยทีมที่ชนะได้แก่  ทีม TNI48 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมเป็นผู้สนับสนุน และศูนย์การค้าเซียร์รังสิตเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้