กรุงเทพมหานคร – วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 – AVEVA ผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลและความยั่งยืนเชิงนิเวศ ได้ประกาศการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry : TIChE) เพื่อร่วมเพิ่มขีดความสามารถเชิงดิจิทัลและพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
โดยทุกมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ TIChE จะบรรจุ AVEVA Unified Learning Management Platform และ AVEVA Process Simulation เข้าไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทางเทคนิคของตน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบคลาวด์ที่มีแอพปลิเคชันการฝึกอบรมและการจำลองการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ AVEVA ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถผสมผสานตัวเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานของ AVEVA เข้ากับโซลูชันที่ปรับแต่งให้เข้ากับการทำงานของแต่ละองค์กรได้ (Tailor Made Solutions)

นอกจากนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยในคณะวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ยังจะสามารถทำงานร่วมกันกับสาขาวิชาอื่นๆ บนแพลตฟอร์มแบบบูรณาการเดียวกัน ด้วยแนวทางนี้จะทำให้นักศึกษาสามารถสำรวจประเมินได้ทุกมิติของการออกแบบโซลูชันที่มีศักยภาพและวัดผลกระทบในด้านความยั่งยืนเชิงนิเวศ ความเป็นไปได้ และความสามารถในการทำกำไร (Sustainability, Feasibility, and Profitability)

คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร ประธานของ TIChE กล่าวว่า “การพิจารณาในเรื่องความยั่งยืนเชิงนิเวศกำลังก้าวมาสู่แนวหน้าของการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม และขณะนี้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความร่วมมือกับ AVEVA ครั้งนี้จะช่วยเตรียมนักศึกษาของเราให้พร้อมสำหรับโลกที่ซับซ้อนมากขึ้นและถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับโซลูชันการจำลองกระบวนการทำงานในโลกแห่งความเป็นจริง เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะทำหน้าที่เป็นฐานช่วยสนับสนุนเพิ่มพูนความสามารถเชิงดิจิทัลและความสามารถในเชิงการแข่งขันแก่นักศึกษาวิศวกรรม เพิ่มพูนความสามารถในการประเมินและทำงานในสถานการณ์จริงในอนาคต ซึ่งในท้ายที่สุดจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงดิจิทัลของประเทศไทยที่ครอบคลุมเหล่าอุตสาหกรรมหนักทั้งหลายมากขึ้น”

บันทึกความเข้าใจนี้จะช่วยเสริมโครงการสหกิจศึกษา (Cooperative Education Program : Co-op) ที่มีอยู่แล้วของ TIChE ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรใหญ่ๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ และสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายคือการผนวกการศึกษาในห้องเรียนเข้ากับการปฏิบัติงานจริงภายในสาขาวิชาของนักศึกษา นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ภาคปฏิบัติจริงและได้รับหน่วยกิตทางวิชาการไปพร้อมกันด้วย

“เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับสถาบันวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย และทำให้เรามีส่วนร่วมในการบ่มเพาะวิศวกรเคมีในอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ปิโตรเคมี อาหารและเครื่องดื่ม”กล่าวโดย คุณเอมอน ซามาน (Emon Zaman) รองประธานอาวุโสของ AVEVA แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก “ในขณะที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการพัฒนาโดยคำนึงถึงความยั่งยืนเชิงสภาพแวดล้อม ความร่วมมือนี้จะช่วยเร่งความพยายามทางธุรกิจในการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) ในขณะเดียวกันก็ปูทางไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยมีระบบนิเวศที่ยั่งยืน”

เมื่อต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 นี้ รัฐบาลไทยได้ประกาศให้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน -เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) เป็นวาระแห่งชาติของประเทศ วาระนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตนำเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์มาใช้ โดยใช้วิธีการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลกระทบให้น้อยที่สุด

รายนามจากซ้ายไปขวา : คุณอธิคม์ สุวิตธรรม (Committee of Digital Technology for Smart Industry Community of Practice), ดร.ศิริชาญ จิระพงษ์พันธ์ (Chairman of Digital Technology for Smart Industry Community of Practice), คุณสายฝน เกียรติวารินทร์ (AVEVA), คุณนันท์นภัส ธนสินอุดมฉัตร์ (AVEVA), คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาค (President, TIChE), คุณทีเอส ปาร์ค (AVEVA), ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ อดีตนายกสมาคม (Former President, TIChE) และคุณสิทธิชัย ลุมพิกานนท์ (AVEVA)

 

เกี่ยวกับ AVEVA

AVEVA เป็นผู้นำระดับโลกในด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมที่มุ่งจุดประกายปัญญาในการขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างรับผิดชอบ องค์กรอุตสาหกรรมกว่า 20,000 แห่งไว้วางใจ AVEVA เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถผลิตหรือส่งมอบบริการที่จำเป็นในการดำรงชีวิต อันได้แก่ ความปลอดภัย พลังงานที่เชื่อถือได้ อาหาร ยา โครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ โดยการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้และข้อมูลเชิงลึกโดยใช้ปัญญาประดิษย์ (AI) AVEVA ช่วยให้พวกเขาออกแบบอย่างชาญฉลาด ทำงานได้ดีขึ้น และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยของ AVEVA ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรของตนเองเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงการทำงานร่วมกันกับระบบนิเวศที่ขยายออกไปครอบคลุมถึงลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรอีกด้วย AVEVA ได้รับการขนานนามจาก Fast Company ให้เป็นหนึ่งในบริษัทหนึ่งที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลก สนับสนุนลูกค้าด้วยโซลูชั่นแบบเปิดและความเชี่ยวชาญของพนักงานกว่า 6,400 คน พันธมิตร 5,000 ราย และนักพัฒนาที่ผ่านการรับรอง ถึง 5,700 รายทั่วโลก ในการดำเนินงานทั่วโลก AVEVA มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร และจดทะเบียนใน FTSE 100 ของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.aveva.com
เกี่ยวกับ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE)

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางด้านวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกันทั่วประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิจัยการสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่
บริการเผยแพร่ความรู้ และให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์เพือประโยชน์ต่อส่วนรวมของอุตสาหกรรมในประเทศ
เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ทั่วประเทศเพื่อประสานงานและร่วมมือกับองค์กรอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์เพื่อความเจริญของวิชาชีพฯ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณและประโยชน์ของสังคมร่วมกับสภาวิศวกร และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย