ON THE ROCK เที่ยวเมืองเชียงใหม่

🤟 สนุกกับสีสันของงาน “ON THE ROCK ร็อกบอกรัก” กันแล้ว
อย่าลืมไปสนุกกันต่อกับแหล่งท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
ที่มีความหลากหลายมากมาย ล้วนน่าแวะน่าสัมผัส

วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ. เมือง จ. เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงฯ นับเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของ จ. เชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชสมัยพญาแสนเมืองมา
พระมหากษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งราชวงมังราย ต่อมามีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ความกว้างถึงด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงสร้างอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่
ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรล้านนา

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่บนยอดเขาเล็ก ๆ บริเวณดอยคำ ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 200 เมตร ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
เป็นวัดเก่าแก่สำคัญที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 1,300 ปี ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย ซึ่งเป็นที่สถานที่ประดิษฐานขององค์พระเจดีย์พระธาตุดอยคำที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข้าไปกราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสาย

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวช

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

เป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานในวโรกาสเสด็จมาทรงงานหรือเยี่ยมเยียนราษฎรใน จ. เชียงใหม่ หรือจังหวัดในเขตภาคเหนือรวมทั้งยังใช้รับรองพระราชอาคันตุกะในวโรกาสต่าง ๆ บรรยากาศโดยรอบพระตำหนักรายล้อมด้วยภูมิประเทศที่สวยงาม
มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ภายในบริเวณพระตำหนัก มีสถานที่น่าชมต่าง ๆ เช่น พระตำหนักต่าง ๆ เรือนปีกไม้ หอพระ สวนกุหลาบ เป็นต้น

ยอดดอยม่อนแจ่ม

ยอดดอยม่อนแจ่ม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

ยอดดอยม่อนแจ่ม ดอยที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปสัมผัสลมหนาวจิบกาแฟรับประทานอาหาร ชมวิวธรรมชาติภูเขาสีเขียว พร้อมเช็กอินกับสวนดอกไม้สีสวยมีผลิตภัณฑ์พืชผักผลไม้เมืองหนาวจากชาวเขาจำหน่าย สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีม่อนแจ่มมีที่พักที่ให้บริการมากมาย ทั้งแบบบ้าน กระโจมเต็นท์ ให้พักผ่อนสัมผัสกับอากาศเย็นสบายชมวิววภูเขาบนม่อนแจ่มได้แบบเต็มที่

ล่องแพลำน้ำแตง

ล่องแพลำน้ำแตง เมืองคอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

ลำน้ำแม่แตง เป็นสายน้ำสาขาหนึ่งของแม่น้ำปิง มีถิ่นกำเนิดในเทือกเขาแดนลาว อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่
ใกล้กับชายแดนพม่า แล้วไหลผ่าน ต. เมืองคอง อ. เชียงดาว และ อ. แม่แตง สำหรับกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ลำน้ำแตง
เป็นกิจกรรมยอดนิยมของผู้มาเยือน ต. เมืองคอง มีช่วงระยะทางประมาณ 5-7 กิโลเมตร ใช้เวลาในการล่องแพแต่ละรอบประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กันกระแสน้ำและจุดพักแวะ โดยแพไม้ไผ่หนึ่งลำนั่งได้ตั้งแต่ 1-4 คน หรือถ้าน้ำหนักตัวไม่เยอะบางลำอาจมีนั่งได้ถึง 5 คน ทั้งนี้ผู้ควบคุมดูแลจะเป็นคนตัดสินใจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก

ถ้ำหลวงแม่สาบ อุทยานแห่งชาติขุนขาน

ถ้ำหลวงแม่สาบ อุทยานแห่งชาติขุนขาน อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่

ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนขานมาประมาณ 10 กม. มีลักษณะเป็นถ้ำในภูเขาหินปูนที่อยู่สูงจากพื้นราบหน้าถ้ำประมาณ 2 เมตร และมีความลึกประมาณ 150 เมตร เมื่อเข้าไปภายในจะมีหินงอกหินย้อยและบัลลังก์หินที่สวยงาม และบริเวณชั้นบนจะมีปล่องโพรงคล้ายปล่องภูเขาไฟ นอกจากนี้ ภายในถ้ำโดยทั่ว ๆ ไปยังพบกุมภลักษณ์ (หรือโบกในภาษาอีสาน) กลับหัวจำนวนมาก ส่วนผนังและเพดานถ้ำบางจุดจะมีลวดลายของหินเป็นม่านสีรุ้งที่สุดแสนจะอันซีน โดยสีที่ปรากฏก็มีตั้งแต่สีจาง ไปจนถึงสีที่มีความหลากหลาย มีความเข้มชัด เป็นแนวเรียง ๆ กันเหมือนสีรุ้ง ประดุจดัง “ม่านสีรุ้ง” ผืนใหญ่อันสวยงามน่าตื่นตา
ตื่นใจ ซึ่งเกิดจากแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ จนทำให้ถ้ำแห่งนี้ได้รับการเรียกขานอีกชื่อหนึ่งว่า “ถ้ำสีรุ้ง”

สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่
โทร. 0 5324 8604-5