พีเอ็มจี จับมือสำนักข่าว “ซินหัว” ร่วมแลกเปลี่ยนข่าวสาร พัฒนาเอสเอ็มอีไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล ผู้อำนวยการฝ่าย Content (คนที่ 2 จากขวา) ร่วมเป็นพันธมิตรกับสำนักข่าว “ซินหัว” นำโดยนายกอบกิจ ประดิษฐผลพานิช กรรมการบริหาร บริษัท ชิโน-ไทย คอมมูนิเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ผู้บริหารสำนักข่าว ซินหัว กรุงเทพฯ (คนที่ 2 จากซ้าย)  ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร และคอนเท็นท์ ระหว่างกัน ซึ่งความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้ จะก่อเกิดประโยชน์อันดีต่อภาคธุรกิจทั้งของไทยและจีนต่อไป