เดือน: กันยายน 2020

สนองนโยบายรัฐ! ไอที ม.ศรีปทุม เปิดอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ NON DEGREE รุ่นที่ 2 “RE SKILL- UP SKIL” พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสู่การพัฒนาประเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ…