ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรม “เลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 124” แบบ New Normal

ข่าวประชาสัมพันธ์

    ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรม เลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 124”  โรงเรียนวัดบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ.ปราจีนบุรี  โดยมีพนักงานจิตอาสาร่วมทำบุญในเดือนเกิด ด้วยการสมทบทุนจัดซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการรู้จักแบ่งปันของเล่น สร้างนิสัยที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม  พร้อมทั้งสาธิตการสวมหน้ากากอนามัยและขั้นตอนการล้างมือตามสุขลักษณะ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในยุค New Normal  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดั๊บเบิ้ล เอ มุ่งเน้นส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี เสริมความปลอดภัย ป้องกันเชื้อโรคให้กับเยาวชนในสถานศึกษา