WEPRTHAI

บาธติค มุ่งมั่น พร้อมก้าวสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล ISO 9001:2005

“สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการชั้นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน”

              เป็นวิสัยทัศน์ที่ บริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อส่งต่อสู่ผู้บริโภคอยู่เสมอ เราจึงไม่หยุดพัฒนาคุณภาพดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์ของบาธติคเป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับ

จากก้าวแรกที่เริ่มต้น สู่วันนี้ที่เรากำลังจะก้าวสู่องค์กรที่มีมาตรฐานระดับโลก ISO 9001:2005 เป็นสิ่งการันตีได้ว่า คุณภาพและการบริการของบาธติคทุกชิ้นจะได้รับมาตรฐานระดับสากลอย่างแน่นอน

ทำไมต้อง ISO 9001:2005

              เพราะ ISO 9001:2005 คือมาตรฐานสากลที่องค์กรทุกธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เป็นมาตรฐานที่จะยืนยันถึงความเป็นเลิศด้านคุณภาพ ควบคู่กับการบริหารหรือการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า กระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร ตั้งแต่ระบบการผลิตไปจนถึงระบบบริหารดูแลพนักงานจะได้รับการควบคุมคุณภาพ มีการระบุขั้นตอน วิธีการทำงานที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรรับทราบหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานดำเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลให้คุณภาพสินค้าและบริการเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด ลดข้อผิดพลาด เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบรับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ว่าเป็นไปตามที่บริษัทระบุไว้หรือไม่ ด้วยการจดบันทึกข้อมูล แก้ไขข้อผิดพลาด และป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเดิมซ้ำขึ้นอีก

บาธติค ก้าวที่พร้อมสู่ระดับสากล

              กว่า 33 ปี ที่เราก้าวเดินด้วยคุณภาพ พร้อมรางวัลชนะเลิศประจำปี 2531 สาขาวัสดุน่าสนใจดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านการรับรองการผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1013-2533 เมื่อปี 2538 สู่การผลิตที่เติบโตด้วยฐานการผลิตถึง 2 แห่ง คือ โรงงานแห่งแรกที่บางพลี จ.สมุทรปราการ และโรงงานแห่งที่ 2 ที่สุวินทวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา จนได้รับความไว้วางใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจำนวนมากให้เข้าไปดูแลโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทร เป็นต้น ซึ่งตอนนี้ บาธติคยังคงออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ขยายมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้าที่ต้องการดูรายละเอียดสินค้า สอบถามข้อมูลหรือบริการกับผู้เชี่ยวชาญของเราโดยตรง ทั้งยังสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้อย่างง่ายดายที่ https://bathic.co.th/ อีกด้วย

เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพ ก้าวต่อไปของบาธติค จึงพร้อมอย่างยิ่งที่จะก้าวสู่การผลิตและการบริหารงานระดับสากลด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2005 บนพื้นฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นที่ตั้ง สร้างความร่วมแรงร่วมใจ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบ เพื่อให้เราสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน เพราะนี่คือปณิธานความสำเร็จและความเติบโตที่เราและทุกคนในองค์กรจะก้าวไปด้วยกัน…ด้วยหัวใจบริการของ บาธติค

เจาะจงคุณภาพ เจาะจงบาธติค